• Wykorzystanie podczas zajęć logopedycznych elementów integracji sensorycznej urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim ma głębokie znaczenie terapeutyczne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
  - specjalizuję się w diagnozie
  i terapii zaburzeń mowy u dzieci
  w wieku niemowlęcym
 • Wspomaganie rozwoju dzieci
  z zespołem Downa oraz komunikowanie się
  z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapia osób dorosłych po udarach
  i urazach mózgu, terapia afazji
  i dyzartrii ułatwiająca normalne funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku

Witam serdecznie na stronie Specjalistycznego Gabinetu Logopedycznego ORATIO. Nazywam się Anna Szotek, jestem filologiem polskim, logopedą dyplomowanym, specjalistą neurologopedii, certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej. Posiadam dodatkowe kwalifikacje z zakresu surdopedagogiki. Na co dzień pracuję jako neurologopeda w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu .

Jestem pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Będąc nauczycielem języka polskiego od dwudziestu lat zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi, co z kolei zmotywowało mnie do osobistego rozwoju w zakresie zdobycia uprawnień logopedy i stworzenia przyjaznego dzieciom i dorosłym prywatnego gabinetu logopedycznego, którego jestem właścicielem. Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny Oratio powstał z myślą o dzieciach i dorosłych z różnorodnymi trudnościami związanymi z komunikacją językową.

 

Nieustannie - z racji zainteresowań i chęci podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - biorę czynny udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach z zakresu logopedii, neurologopedii i integracji sensorycznej. Moją specjalnością jest diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym, młodzieży, osób dorosłych oraz terapia logopedyczna dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z wadą słuchu.

Pod moją opieką są między innymi dzieci i młodzież z wadami artykulacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy, a także z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz), z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego. Ponadto zajmują się osobami dorosłymi z mową afatyczną i dyzartryczną różnego typu. Wspieram również osoby potrzebujące komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych prowadzę wczesne wspomaganie rozwoju oraz stymulację rozwoju językowego.

Jako nauczyciel języka polskiego i logopeda pracowałam w Szkole Podstawowej nr 10 w Olkuszu, jako logopeda pracowałam w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 4 w Olkuszu.

W swojej pracy łączę wiedzę z zakresu logopedii z założeniami Integracji sensorycznej. Od kilku lat staram się pomagać dzieciom i dorosłym z ciężkimi zaburzeniami w porozumiewaniu się. W trakcie zajęć terapeutycznych staram się podążać za pacjentem, dostosowując zadania do jego możliwości, zainteresowań i gotowości działania. Przy tworzeniu własnego gabinetu zaangażowałam wszystkie siły i całą moją energię. Stworzyłam gabinet nowoczesny i przyjazny wszystkim pacjentom.


Serdecznie zapraszam.