• Wykorzystanie podczas zajęć logopedycznych elementów integracji sensorycznej urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim ma głębokie znaczenie terapeutyczne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
  - specjalizuję się w diagnozie
  i terapii zaburzeń mowy u dzieci
  w wieku niemowlęcym
 • Wspomaganie rozwoju dzieci
  z zespołem Downa oraz komunikowanie się
  z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapia osób dorosłych po udarach
  i urazach mózgu, terapia afazji
  i dyzartrii ułatwiająca normalne funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku

Program Attention Autism wg Giny Davies zakłada rozwijanie uwagi u dzieci ze spektrum autyzmu. Cel może zostać osiągnięty poprzez aranżowanie zajęć motywujących dla dzieci z trudnościami rozwojowymi, bazujących na wspólnym doświadczaniu. Terapeuta musi zaplanować zabawę w sposób interesujący , aby ćwiczyć z dziećmi bazowe umiejętności, takie jak: kontakt wzrokowy, wspólne pole uwagi czy umiejętność naprzemienności w interakcjach. Do komunikacji z dzieckiem terapeuta używa czytelnych informacji w formie obrazków, które sam rysuje w obecności dziecka. Dzieci z autyzmem myślą obrazami!  Program realizowany jest poprzez zajęcia grupowe i składa się z 4 poziomów :

Poziom 1 Wiaderko- skupianie uwagi

Poziom2 Budowanie uwagi

Poziom 3 Gra grupowa-zmiana

Poziom 4 Aktywność przy stoliku- przejście

 

Terapeuta musi pamiętać, że musi zacząć w miejscu, w którym jest dziecko, a  nie w  miejscu
w którym chciałby , aby ono było.

Warsztaty Szkoleniowe-Katowice, 19-21.05.2017r.

W dniach 19-21.05.2017 r. uczestniczyłam w Katowicach w warsztatach: Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym. Warsztaty przeprowadziła dr Katarzyna Węsierska – wybitna specjalistka w zakresie zaburzeń płynności mowy.

Ten trzydniowy warsztat miał na celu umożliwienie uczestniczącym w nim logopedom poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji dzieci z grupy ryzyka zaburzeń płynności mowy, także tych z tendencją do nasilania się objawów oraz podniesienia kompetencji w zakresie terapii jąkania wczesnodziecięcego. Podczas warsztatu omówione zostały zagadnienia związane z diagnozą i terapią zaburzeń płynności mowy u dzieci do lat siedmiu. Na warsztacie były prezentowane materiały wideo z przykładowych terapii prowadzonych w Ośrodku im. Michaela Palina w Wielkiej Brytanii, przeprowadzane zostały również ćwiczenia praktyczne oraz dyskusje tematyczne.

W dniach 17-18 grudnia 2016r.uczestniczyłam w Sosnowcu w kursie Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej prowadzonym przez Panią Elżbietę Cieplińską- mgr farmacji, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka – AWF w Warszawie Wydział Rehabilitacji, certyfikowany terapeuta Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, terapeuta Integracji Sensorycznej, kynoterapeuta uprawniony do pracy w placówkach oświatowych, kierownik Sekcji Psa Terapeutycznego przy Oddziale Związku Kynologicznego w Gdyni.

 

Pani Elżbieta Cieplińska bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi. W swojej pracy wykorzystuje również wiedzę zdobytą na warsztatach: „Ruch Rozwijający metodą Veroniki Sherborne”, „Kreatywne znaczenie zabawy w pracy pedagogicznej”, „Original Play” oraz „Grawitacja a skuteczne uczenie się – warsztaty i zabawy na równoważni”. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii MNRI®

Kurs: Terapia Ręki I i II stopień- Katowice 11-12.02.2017r.

(kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do diagnozy i prowadzenia zajęć z Terapii ręki)

Szkolenie poprowadzili dr Radosław Rutkowski i mgr Michał Adamski- terapeuci dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w usprawnianiu dzieci z zaburzeniami rozwoju neuromotorycznego. Terapia ręki obejmuje funkcjonalne podejście do malej motoryki człowieka uwzględniające fakt, że na rozwój małej motoryki wpływ ma rozwój ruchowy całego ciała.

Terapia stanowi doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka. Terapię ręki można prowadzić indywidualnie lub połączyć z terapią integracji sensorycznej.

Przetwarzanie bodźców  sensorycznych stanowi bardzo duże wyzwanie dla dzieci z autyzmem. Zagadnienie to stało się tematem szkolenia specjalistycznego, w którym ostatnio uczestniczyłam w Krakowie. Uczestnicy szkolenia poznali w jaki sposób wykorzystując podstawowe założenia integracji sensorycznej korzystnie wpływać na stymulację zmysłową osób ze spektrum autyzmu. Na szkoleniu zostały  przedstawione praktyczne wskazówki, zalecenia i ćwiczenia urozmaicające codzienne zajęcia i poprawiające integrację zmysłową.