• Wykorzystanie podczas zajęć logopedycznych elementów integracji sensorycznej urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim ma głębokie znaczenie terapeutyczne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
  - specjalizuję się w diagnozie
  i terapii zaburzeń mowy u dzieci
  w wieku niemowlęcym
 • Wspomaganie rozwoju dzieci
  z zespołem Downa oraz komunikowanie się
  z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapia osób dorosłych po udarach
  i urazach mózgu, terapia afazji
  i dyzartrii ułatwiająca normalne funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku

szkolenie: Kraków - 4.12.2015r.

 


W publikacjach i rozmowach dotyczących zaburzeń neurorozwojowych coraz częściej wspomina się o terapii HANDLE®.

Jako zaangażowany specjalista w swojej dziedzinie, stale poszukuję  nowych informacji, które mogłyby przenieść moje  kompetencje na wyższy poziom, a swoim  podopiecznym zapewnić jeszcze lepszej jakości usługi.

Marzy mi się skuteczny sposób pracy, w którym patrzy się na człowieka w całości, biorąc go takiego, jakim jest tu i teraz, z pełnym szacunkiem dla jego odmienności, stąd ciągle poszukuję i poznaję nowe metody pracy. Jedną z nich jest ostatnio poznana metoda HANDLE.


4 grudnia 2015r. miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu I STOPNIA METODY HANDLE® prowadzonym przez terapeutów z Czech. Szkolenie poprowadzili mgr Jana Baptie i mgr Paul Baptie – wykładowcy są praktykami oraz instruktorami pierwszego stopnia kursu HANDLE®. Pracują z wieloma rodzinami w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech. Zajmują się pomocą osobom z autyzmem, opóźnieniami rozwoju, uszkodzeniami mózgu, tikami, dysleksją.


Celem kursu było  zapoznanie uczestników z filozofią HANDLE oraz jej podstawowymi zasadami, jak również przedstawienie ich zastosowania w praktyce codziennego życia i pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Podczas szkolenia poznałam  i nauczyłam  się wykonywać podstawowe ćwiczenia HANDLE, zrozumiałam współzależności i powiązania w obrębie układu nerwowego i całego organizmu oraz nauczyłam się odczytywać oznaki napięcia w układzie nerwowym.

HANDLE® to nieinwazyjna metoda zarówno diagnozowania, jak i terapii większości zaburzeń neurorozwojowych występujących przez całe życie, takich jak autyzm, zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zespół zaburzeń uwagi, dysleksja oraz zespół Tourette’a.

Została stworzona w oparciu o badania z różnych dziedzin wiedzy, jak medycyna, rehabilitacja, edukacja. Autorką tej metody jest Judith Blustone, która w swojej książce „Materia Autyzmu” sama siebie określa autystką. 

Judith  Blustone stworzyła metodę HANDLE bazując na własnym doświadczeniu i obserwacji swoich pacjentów.

Nazwa metody HANDLE® jest akronimem w języku angielskim utworzonym z pierwszych liter słów: Holistic Approach to Neuro-Development and Learning Efficiency, co tłumaczy się na język polski jako holistyczne podejście do neurorozwoju i skutecznego uczenia się.

Metoda łączy wiedzę z różnych dziedzin patrząc na organizm człowieka całościowo (fizjoterapia, psychologia, neurologia, medycyna, edukacja, żywienie).

Metoda ta w terapii autyzmu stosuje zasadę tzw. Łagodnego Wzmocnienia, która polega na tym, że w pracy z pacjentem zwraca się baczną uwagę na to, jak w danym momencie odpowiada na wykonywane ćwiczenia układ nerwowy. Układ sensoryczny autystów jest bardzo przeciążony. Jedne zmysły działają słabo, a inne zbyt intensywnie. Przywrócenie równowagi zmysłom powoduje, że autysta może odbierać świat takim, jakim jest. Ma szansę usłyszeć, zobaczyć, poczuć dotyk, smak i zapach tak jak czuje zdrowy człowiek. Twórcy tej metody stwierdzili, że układ nerwowy ma określoną „pojemność”, która może ulegać zmianie w zależności od m.in. ilości bodźców, jakie do niego docierają. Jeżeli pojawiają się oznaki stresu w układzie nerwowym, należy natychmiast przerwać stymulację, by nie doszło do jego przeciążenia. Dzięki takiemu podejściu cały czas terapia przebiega w optymalnych dla układu nerwowego warunkach.

Diagnostyka w programie HANDLE® polega na przeprowadzeniu oceny stanu układu nerwowego pacjenta. Następnie, po szczegółowym przeanalizowaniu wyników oceny, wykwalifikowany terapeuta opracowuje program terapeutyczny, składający się z szeregu specjalnych ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Terapia polega na ćwiczeniach wzmacniających układ nerwowy obejmuje również żywienie i inne aspekty funkcjonowania. Terapeuta szkoli pacjenta lub jego rodzinę (w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby poddawanej terapii), jak należy prawidłowo wykonywać ćwiczenia. Terapia prowadzona jest codziennie w domu. Można dawkować ilość stymulacji układu nerwowego w danym momencie, dbając o to, by wszystkie zalecone ćwiczenia zostały w ciągu dnia wykonane.


Bibliografia:
•    Judith Bluestone, Materia Autyzmu
•    Materiały szkoleniowe
•    www.rozwiazacautyzm.pl