• Wykorzystanie podczas zajęć logopedycznych elementów integracji sensorycznej urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim ma głębokie znaczenie terapeutyczne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
  - specjalizuję się w diagnozie
  i terapii zaburzeń mowy u dzieci
  w wieku niemowlęcym
 • Wspomaganie rozwoju dzieci
  z zespołem Downa oraz komunikowanie się
  z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapia osób dorosłych po udarach
  i urazach mózgu, terapia afazji
  i dyzartrii ułatwiająca normalne funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku

Integracja Sensoryczna w terapii logopedycznej

Mowa jest umiejętnością, którą trzeba doskonalić przez odpowiednią stymulację. W jej kształtowaniu odgrywają rolę wszystkie zmysły. W rozwoju dziecka istnieje związek między zdolnościami ruchowymi i rozwijaniem się mowy. Wpływ na nią mają zdolności psychomotoryczne i czynniki, które pojawiają się jeszcze przed pojawieniem się pierwszych słów, takie jak: koordynacja ruchów, zmysł równowagi, czucie własnego ciała, umiejętności słuchowe, smakowe, płynność ruchów, umiejętność koncentracji. Częste dysfunkcje są spowodowane ograniczeniami bodźców zmysłowych w pierwszych dwóch latach życia dziecka.

Kiedy warto włączyć w profilaktykę wad wymowy i terapię logopedyczną elementy integracji sensorycznej:
opóźniony rozwój mowy
uproszczenia w mowie
oddychanie przez usta
problemy z żuciem i gryzieniem
ślinotok
międzyzębowe ułożenie języka
gdy dziecko pominęło etap raczkowania
gdy dziecko jest niejadkiem
nadwrażliwość w obrębie twarzy i jamy ustnej
obniżony poziom pamięci i uwagi słuchowej
niechęć i trudności w naśladowaniu dźwięków
złe prozodia mowy
zaburzenia czytania i pisania
Wykorzystanie podczas zajęć logopedycznych elementów integracji sensorycznej urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim ma głębokie znaczenie terapeutyczne:
kształtuje właściwe napięcie całego ciała, a więc także aparatu artykulacyjnego, gdzie powstaje mowa
kształtuje czucie ciała, a więc także czucie ułożenia narządów mowy, co wpływa na poprawną artykulację głosek, zrozumiałość mowy
rozwija współpracę obu półkul mózgowych, ponieważ właśnie obie są odpowiedzialne za tworzenie mowy
wspomaga pracę z dzieckiem nadruchliwym, które często nie chce współpracować, ma problemy z koncentracją i ze zrozumieniem poleceń