• Wykorzystanie podczas zajęć logopedycznych elementów integracji sensorycznej urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim ma głębokie znaczenie terapeutyczne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
  - specjalizuję się w diagnozie
  i terapii zaburzeń mowy u dzieci
  w wieku niemowlęcym
 • Wspomaganie rozwoju dzieci
  z zespołem Downa oraz komunikowanie się
  z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapia osób dorosłych po udarach
  i urazach mózgu, terapia afazji
  i dyzartrii ułatwiająca normalne funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku
Jestem zwolenniczką łączenia różnych metod terapeutycznych.
Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej:
terapia miofunkcjonalna
terapia neurobiologiczna
Szkoła Krakowska prof. Jagody Cieszyńskiej czytaj więcej
wczesna nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną
metoda integracji sensorycznej czytaj więcej
terapia NeuroTaktylna
elementy metody ESDM (Metoda Dobrego Startu dla dzieci z autyzmem)
metoda HANDLE
metoda PECS (Picture Exchange Communication System) – wspomagający / alternatywny pakiet interwencji rozwijających umiejętność porozumiewania się dla osób ze spektrum autyzmu i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi czytaj więcej
AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna czytaj więcej
Program Komunikacji Makaton czytaj więcej
elementy masażu Castillo Moralesa
elementy metody werbo- tonalnej
Metoda Dobrego Startu wg prof. Marty Bogdanowcz
elementy globalnej nauki czytania G. Domana
pedagogika zabawy
terapia ręki
logorytmika
Metody dobierane są indywidualnie, zgodnie z potrzebami i możliwościami poznawczymi każdego podopiecznego.