• Wykorzystanie podczas zajęć logopedycznych elementów integracji sensorycznej urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim ma głębokie znaczenie terapeutyczne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
  - specjalizuję się w diagnozie
  i terapii zaburzeń mowy u dzieci
  w wieku niemowlęcym
 • Wspomaganie rozwoju dzieci
  z zespołem Downa oraz komunikowanie się
  z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapia osób dorosłych po udarach
  i urazach mózgu, terapia afazji
  i dyzartrii ułatwiająca normalne funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku

Dyplomy
Dyplom neurologopedy :studia podyplomowe w zakresie neurologopedii, Wydział Filologiczny- Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dyplom logopedy: studia podyplomowe w zakresie logopedii, Wydział Humanistyczny- Akademia Pedagogiczna w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny)
Dyplom magistra filologii polskiej: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dodatkowe kwalifikacje:
Terapeuta AAC
Terapeuta miofunkcjonalny
Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej
Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki
Certyfikowany Terapeuta Ręki
Terapeuta Empathy Dolls

Kursy i szkolenia:

"Nie mówi a czyta i pisze !" cz.2 Konwencjonalna nauka czytania i pisania. Szkolenie warsztatowe (AAC)- czerwiec 2020

"Nie mówi a czyta i pisze! " cz.1 Wczesna nauka czytania i pisania. Szkolenie warsztatowe (AAC)-czerwiec 2020

Włączanie rodziców w proces terapeutyczny. Kompetencje specjalisty AAC (warsztaty -kwiecień 2020; prowadzenie: Monika Jerzyk)

"AAC w XXI w." (szkolenie, Kraków 2020)

"Książka? Tak! Ale jak to zrobić?!" (szkolenie z AAC- Kraków, 2020)

"Kiedy oczy widzą a mózg nie- AAC dla osób z CVI" (szkolenie, Kraków 2019)

Attention Autism- Trening uwagi wg Giny Davies (prowadzenie: Celina Twardysz, Kraków, 2019)

Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej, według zasad motorycznego uczenia się ( prowadzenie: Ewa Grzelak, Kraków 2019)

Karmienie terapeutyczne Human Touch- kurs podstawowy ( prowadzenie: Monika Habik, Lędziny 2019)

Karmienie i jedzenie w praktyce logopedycznej- Udział w konferencji, Kraków 2019

Zastosowanie eyetrackingu i programu Tobii Communicator 5 w AAC- poziom II ( prowadzenie: Katarzyna Łuszczak ATABI, Tychy 2019 r.)

Certyfikowany Kurs Original Empathy Dools (prowadzenie: Monika Habik, Lędziny, 2018)

 Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt ( prowadzenie: dr Mira Rządzka, Kraków, 2018r.)

 Zastosowanie eyetrackingu i programu Tobii Communicator 5 w AAC-poziom I (prowadzenie: Katarzyna Łuszczak ATABI, Tychy, 2018r.)

 Komunikacja alternatywna AAC- konferencja na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (udział w roli prelegenta, Kraków, 2018r.)

 Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno- motorycznym- szkolenie (prowadzenie; Marta Baj- Lieder, Katowice, 2018r.) 

 Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu- szkolenie: Fundacja SYNAPSIS ( Kraków, 2018r. )

 Trening karmienia logopedycznego od podstaw ( Kraków, 2018r.)

 Rola logopedy we wspomaganiu rozwoju komunikacji dziecka potrzebującego AAC-konferencja ( Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2018r.)

"Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć?- diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych" ( Kraków, 2017r.; prowadzenie:

dr Marzena Machoś)

"MFT 9-99 sTArs- Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99" ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel ( Katowice, 25-26.11.2017r.; prowadzenie: Barbara Paradowska)

Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne (Kraków, 2017r.; prowadzenie: Marta Baj- Lieder)

Terapia interakcyjna rodzic- dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7-Palin PCI (Katowice, 19-20-21 maja 2017r.; prowadzenie: dr K. Węsierska)

Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym

Kurs: Terapia ręki I i II stopień 

Kurs: Terapia NeuroTaktylna dr Swietłany Masgutowej ( prowadzenie: Elżbieta Cieplińska)

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno - motoryczna u osób z autyzmem

Mowa i komunikacja osób z autyzmem

Szkolenie PECS- Poziom I

Szkolenie superwizyjne: Opracowanie strategii AAC z wprowadzeniem działań korygujących. Spotkanie 2.( prowadzenie: dr Magdalena Grycman)

Podstawy metody integracji sensorycznej.Wstępna ocena dziecka-szkolenie autorskie (prowadzenie: Anna Gumułka- Kołek)

Nadwrażliwość słuchowa- diagnoza i terapia

Kurs I stopnia "Program HANDLE w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Wprowadzenie do metody"

Zaburzenia karmienia. Diagnoza neurologopedyczna

Neurologopedyczna terapia osób z autyzmem

Szkolenie superwizyjne: Opracowanie strategii AAC z wprowadzeniem działań korygujących.Spotkanie 1. (prowadzenie dr Magdalena Grycman)

 Praca z dzieckiem autystycznym- początek drogi. Warsztat praktyczny

Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "Sprawdź, jak się porozumiewam"-szkolenie z zakresu diagnozy AAC- prowadzenie dr Magdalena Grycman

Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych-I i II stopień (prowadzenie dr Magdalena Grycman)

MAKATON Program Rozwoju Komunikacji- poziom II- szkolenie zaawansowane
MAKATON Program Rozwoju Komunikacji-poziom I- szkolenie podstawowe
Certyfikat „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz sympomatologią dysfagii”
Alternatywne i wspomagające sposoby komunikowania się dzieci niemówiących (prowadzenie: Alina Smyczek)
Integracja Sensoryczna-stopień I
Integracja Sensoryczna- stopień II- Certyfikat nr 2755
Certyfikat „ Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie"
Certyfikat „ Komunikowanie się z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z autyzmem i zespołem Aspergera” ( I Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna )
Symultaniczno - Sekwencyjna Nauka Czytania
Certyfikat „Świat, który rozumie jąkanie” ( IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa )
Certyfikat „Nadpobudliwość psychoruchowa ADHD-praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole ( szkolenie warsztatowe)
Certyfikat „Kinezjologia Edukacyjna” ( szkolenie warsztatowe)