• Wykorzystanie podczas zajęć logopedycznych elementów integracji sensorycznej urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim ma głębokie znaczenie terapeutyczne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
  - specjalizuję się w diagnozie
  i terapii zaburzeń mowy u dzieci
  w wieku niemowlęcym
 • Wspomaganie rozwoju dzieci
  z zespołem Downa oraz komunikowanie się
  z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapia osób dorosłych po udarach
  i urazach mózgu, terapia afazji
  i dyzartrii ułatwiająca normalne funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku

W dniach 17-18 grudnia 2016r.uczestniczyłam w Sosnowcu w kursie Terapia NeuroTaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej prowadzonym przez Panią Elżbietę Cieplińską- mgr farmacji, licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka – AWF w Warszawie Wydział Rehabilitacji, certyfikowany terapeuta Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, terapeuta Integracji Sensorycznej, kynoterapeuta uprawniony do pracy w placówkach oświatowych, kierownik Sekcji Psa Terapeutycznego przy Oddziale Związku Kynologicznego w Gdyni.

 

Pani Elżbieta Cieplińska bierze udział w międzynarodowych turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci z deficytami psychoruchowymi. W swojej pracy wykorzystuje również wiedzę zdobytą na warsztatach: „Ruch Rozwijający metodą Veroniki Sherborne”, „Kreatywne znaczenie zabawy w pracy pedagogicznej”, „Original Play” oraz „Grawitacja a skuteczne uczenie się – warsztaty i zabawy na równoważni”. Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii MNRI®

 

Terapia NeuroTaktylna jest jedną z bazowych technik terapeutycznych stosowanych w metodzie dr S. Masgutowej. Dr Swietłana Masgutowa swoją koncepcję oparła na doświadczeniu i wynikach wieloletniej pracy z dziećmi i dorosłymi, z zespołem stresu pourazowego i deficytami rozwoju układu nerwowego.

Terapia neurotaktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Współdziała ona z metodą integracji odruchów. Jest rodzajem masażu, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu.


W trakcie zajęć poznałam sposób diagnozowania, zasady i techniki masażu oraz rodzaje ćwiczeń wykorzystywanych w terapii taktylnej.

Metoda neurosensomotorycznej terapii neurotaktylnej jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:
• porażeniami mózgowymi,
• autyzmem,
• zachowaniami agresywnymi,
• lękami i fobiami,
• opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
• nadpobudliwością psychoruchową,
• trudnościami w nauce,
• zaburzeniami mowy,
• zaburzeniami integracji sensorycznej

Bibliografia: materiały ze szkolenia