• Wykorzystanie podczas zajęć logopedycznych elementów integracji sensorycznej urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim ma głębokie znaczenie terapeutyczne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
  - specjalizuję się w diagnozie
  i terapii zaburzeń mowy u dzieci
  w wieku niemowlęcym
 • Wspomaganie rozwoju dzieci
  z zespołem Downa oraz komunikowanie się
  z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapia osób dorosłych po udarach
  i urazach mózgu, terapia afazji
  i dyzartrii ułatwiająca normalne funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku

Program Attention Autism wg Giny Davies zakłada rozwijanie uwagi u dzieci ze spektrum autyzmu. Cel może zostać osiągnięty poprzez aranżowanie zajęć motywujących dla dzieci z trudnościami rozwojowymi, bazujących na wspólnym doświadczaniu. Terapeuta musi zaplanować zabawę w sposób interesujący , aby ćwiczyć z dziećmi bazowe umiejętności, takie jak: kontakt wzrokowy, wspólne pole uwagi czy umiejętność naprzemienności w interakcjach. Do komunikacji z dzieckiem terapeuta używa czytelnych informacji w formie obrazków, które sam rysuje w obecności dziecka. Dzieci z autyzmem myślą obrazami!  Program realizowany jest poprzez zajęcia grupowe i składa się z 4 poziomów :

Poziom 1 Wiaderko- skupianie uwagi

Poziom2 Budowanie uwagi

Poziom 3 Gra grupowa-zmiana

Poziom 4 Aktywność przy stoliku- przejście

 

Terapeuta musi pamiętać, że musi zacząć w miejscu, w którym jest dziecko, a  nie w  miejscu
w którym chciałby , aby ono było.