• Wykorzystanie podczas zajęć logopedycznych elementów integracji sensorycznej urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim ma głębokie znaczenie terapeutyczne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
  - specjalizuję się w diagnozie
  i terapii zaburzeń mowy u dzieci
  w wieku niemowlęcym
 • Wspomaganie rozwoju dzieci
  z zespołem Downa oraz komunikowanie się
  z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapia osób dorosłych po udarach
  i urazach mózgu, terapia afazji
  i dyzartrii ułatwiająca normalne funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku

Witam serdecznie na stronie Specjalistycznego Gabinetu Logopedycznego ORATIO. Nazywam się Anna Szotek, jestem filologiem polskim, logopedą dyplomowanym, specjalistą neurologopedii, certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej. Posiadam dodatkowe kwalifikacje z zakresu surdopedagogiki. Na co dzień pracuję jako neurologopeda w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olkuszu .

Jestem pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Będąc nauczycielem języka polskiego od dwudziestu lat zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi, co z kolei zmotywowało mnie do osobistego rozwoju w zakresie zdobycia uprawnień logopedy i stworzenia przyjaznego dzieciom i dorosłym prywatnego gabinetu logopedycznego, którego jestem właścicielem. Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny Oratio powstał z myślą o dzieciach i dorosłych z różnorodnymi trudnościami związanymi z komunikacją językową.