• Wykorzystanie podczas zajęć logopedycznych elementów integracji sensorycznej urozmaica i uatrakcyjnia zajęcia, ale przede wszystkim ma głębokie znaczenie terapeutyczne
 • Wczesna interwencja logopedyczna
  - specjalizuję się w diagnozie
  i terapii zaburzeń mowy u dzieci
  w wieku niemowlęcym
 • Wspomaganie rozwoju dzieci
  z zespołem Downa oraz komunikowanie się
  z niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób
  z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapia osób dorosłych po udarach
  i urazach mózgu, terapia afazji
  i dyzartrii ułatwiająca normalne funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku

 

PECS (Picture Exchange Communication System) to   opracowana  przez  Lori Frost i Andrew S. Bondy metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej skierowana do osób ze spektrum autyzmu lub z innymi zaburzeniami rozwojowymi. Ze względu na problemy z naśladownictwem nauka gestów przez te osoby często jest utrudniona. Ponadto u tej grupy osób występują szczególne, wspominane już, problemy z komunikacją oraz z motywacją do komunikacji. Zdarza się, że osoby te potrafią prawidłowo artykułować dźwięki mowy, powtarzają całe dialogi z filmów, lecz  nie wiedzą po co, jak i dlaczego mają się komunikować. Nie budują samodzielnie zdań ze słów, które znają, powtarzają raczej dźwięki z powodów, które nie mają nic wspólnego z porozumiewaniem się. U dzieci z autyzmem często występują  zachowania trudne( krzyk, agresja, płacz…) Bardzo często po wprowadzeniu PECS można zaobserwować spadek tzw. zachowań trudnych, gdyż osoby  używające symboli z zastosowaniem protokołu PECS mogą realizować swoje potrzeby i czują się szczęśliwsze, gdy otoczenie zaczyna się liczyć z ich zdaniem.

Superwizja, Katowice -  17.03.2016r.

 
Spotkanie w Katowicach służyło zrozumieniu i rozwiązywaniu przyczyn napotykanych trudności oraz zdobywaniu nowych technik wspierających nabywanie kompetencji komunikacyjnych.

Uważam, że tego typu spotkanie jest potrzebne, gdyż daje  pomysły do dalszej pracy. Dyskusja po obejrzeniu materiału filmowego z zajęć z dzieckiem systematyzuje wiedzę i ukazuje nowe możliwości. Superwizja to wreszcie  dobra inwestycja w siebie- terapeutę AAC. Podczas superwizji mogę skoncentrować się na określonym działaniu, poprawiać błędy i szukać nowych dróg dotarcia do dziecka. Konkretne wskazówki, które otrzymałam podczas spotkania, pomogą mi poprawić strategie. Dla mnie ważne jest, że w moim działaniu nie jestem sama, że ktoś czuwa nad moją pracą.

szkolenie: Kraków - 4.12.2015r.

 


W publikacjach i rozmowach dotyczących zaburzeń neurorozwojowych coraz częściej wspomina się o terapii HANDLE®.

Jako zaangażowany specjalista w swojej dziedzinie, stale poszukuję  nowych informacji, które mogłyby przenieść moje  kompetencje na wyższy poziom, a swoim  podopiecznym zapewnić jeszcze lepszej jakości usługi.

Marzy mi się skuteczny sposób pracy, w którym patrzy się na człowieka w całości, biorąc go takiego, jakim jest tu i teraz, z pełnym szacunkiem dla jego odmienności, stąd ciągle poszukuję i poznaję nowe metody pracy. Jedną z nich jest ostatnio poznana metoda HANDLE.

Szkolenie w Krakowie: 6-7.02.2016r.

 

Szkolenie poprowadziła Anna Gumułka-Kołek – międzynarodowy terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta dziecięcy, terapeuta metody NDT Bobath, wykładowca akademicki, właściciel Centrum Terapii Dziecięcej Integro ,wielokrotny uczestnik praktyk, kursów, warsztatów międzynarodowych z tematu SI.

Warto zaznaczyć, że szkolenie w Krakowie zostało opracowane wyłącznie na podstawie materiałów autorskich Pani Anny Gumułki- Kołek ze szkoleń i warsztatów organizowanych przez Uniwersytet Południowo- Kalifornijski (placówkę, która stworzyła metodę Integracji Sensorycznej), za zgodą międzynarodowych instruktorów tej metody. To był największy atut szkolenia- inne spojrzenie na SI.

2-stopniowy kurs Integracji Sensorycznej ukończyłam w 2014 roku, a tym samym nabyłam uprawnienia do diagnozy i prowadzenia terapii SI. Metodą tą zaczęłam pracować zaraz po zdobyciu uprawnień w moim gabinecie, a owoce swej pracy – postępy moich podopiecznych, są dla mnie najlepszą nagrodą i wciąż motywują mnie do pogłębiania wiedzy. W przyszłości chciałabym pracować metodą SI , korzystając z własnej sali do terapii.

Uczestniczyłam w szkoleniu w celu aktualizacji, odświeżenia wiedzy z zakresu Integracji Sensorycznej, poznania nowych koncepcji. Szkolenie miało na celu przypomnienie podstawowych założeń metody oraz przygotowanie praktyczne uczestników do oceny dziecka zgodnie z założeniami metody.

szkolenie warsztatowe: Kraków, 7.11.2015r.

Wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami w zakresie karmienia, która ma ogromny wpływ na rozwój mowy dziecka, podzieliła się podczas szkolenia Pani Marta Karwot- Pięta, neurologopeda, terapeuta metody NDT- BOBATH- pracownik Oddziału Intensywnej Terapii Neonatologicznej i Patologii Noworodka Centrum Medycznego UJASTEK w Krakowie.

 

Dziecko jeszcze nie mówi, ale mowa rozwija się na bazie prawidłowych funkcji związanych z karmieniem, oddychaniem i połykaniem. Sposób, w jaki karmimy niemowlę, ma istotny wpływ na jego mowę, ponieważ jama ustna i narząd mowy to jeden i ten sam aparat. Zanim dziecko nauczy się mówić, najpierw używa swojej buzi do jedzenia i trenuje umiejętności, które będą mu niezbędne do tego, aby mogło wypowiedzieć pierwsze słowa.